Các đơn vị thành viên

  1. Lâm trường Cô Ba

Mã số thuế: 2900325621- 003

Địa chỉ: Xã Châu Bình – – Huyện Quỳ Châu – Nghệ An.

Giám đốc: Đặng Văn Nghị

 

2. Lâm trường Quỳ Châu

Mã số thuế:2900325621- 001

Địa chỉ: Xã Châu Hội – – Huyện Quỳ Châu – Nghệ An

Giám đốc: Nguyễn Thiện Tiến

3. Lâm trường Quỳ Hợp

Mã số thuế: 2900325621- 002

Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Hợp – – Huyện Quỳ Hợp – Nghệ An.

Giám đốc: Lê Thanh Hải

4. Lâm trường Đồng Hợp

Mã số thuế: 2900325621- 007

Địa chỉ: Xã Nghĩa Xuân – – Huyện Quỳ Hợp – Nghệ An.

Giám đốc: Hồ Thanh Hùng

5. Lâm trường Nghĩa Đàn

Mã số thuế: 2900325621-008

Địa chỉ: Xã Nghĩa Minh – – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An.

Giám đốc: Nguyễn Danh Thịnh

6. Lâm trường Quế Phong:

Mã số thuế: 2900325621-005

Địa chỉ: Xã Mường Nọc – – Huyện Quế Phong – Nghệ An.

Giám đốc: Lê Đức Khánh

7. Xí nghiệp chế biến Nông Lâm sản Sông Hiếu

Mã số thuế: 2900325621-009

Địa chỉ: phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Giám đốc: Phan Tất Quý

8. Đội khảo sát thiết kế:

Mã số thuế: 2900325621-010

Địa chỉ: phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Trưởng đội điều tra: Vi Văn Phong