Văn hóa công ty

QUY ƯỚC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NÔNG NGHIỆP SÔNG HIẾU
Tại quyết định số:1718 ngày 18/08/2015 của Công ty TNHH MTV Lâm Nông Nghiệp Sông Hiếu về việc ban hành quy ước “Một công ty Sông Hiếu” để định hướng cho những suy nghĩ và hành động của cán bộ và người lao động trong công ty với nội dung như sau:
Đơn vị cung cấp các sản phẩm dịch vụ công ích và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh sản phẩm chính khai thác-chế biến lâm sản từ nguyên liệu rừng trồng phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.
1. Sứ mệnh:
Công ty luôn theo đuổi những mục tiêu có giá trị trong cuộc sống.
Mang đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ tốt
nhất.
Đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhân viên
và người lao động nhận khoán.
2. Tầm nhìn:
Công ty là thương hiệu hàng đầu về lĩnh vực Lâm nghiệp Tỉnh Nghệ An, là bạn hàng trên khắp cả nước, hội nhập khu vực, hội nhập Thế giới.
Mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh những lĩnh vực công ty có lợi thế.
3. Giá trị cốt lõi:
Đi đầu – Hiệu quả – Trách nhiệm – Minh bạch – Triết lý kinh doanh – Nhân ái.
Một công ty Sông hiếu luôn đi đầu:
– Không ngừng cải tiến, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác
– Luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
– Sẵn sàng vượt qua những thử thách để hiện thực hóa những dự kiến trong tương lai.
Một công ty Sông Hiếu hiệu quả:
– Biết phát huy lợi thế, tiềm năng
– Biết chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa
– Biết tiết kiệm
Một công ty Sông Hiếu trách nhiệm:
– Sẵn sàng thực hiện tốt các nghĩa vụ cam kết
– Sẵn sàng cải thiện môi trường làm việc ngày càng tốt hơn
– Sẵn sàng hành động vì cộng đồng trên tinh thần thượng tôn pháp luật
Một công ty Sông Hiếu minh bạch:
– Đề cao sự trung thực, khách quan trong giao tiếp
– Đề cao sự công bằng, công khai trong quản lý, điều hành
– Đề cao sự thẳng thắn, cởi mở trong các mối quan hệ.
Một công ty Sông Hiếu thực hiện triết lý kinh doanh:
– Khách hàng là trung tâm
– Nhân lực là chìa khóa của sự thành công.
Một công ty Sông Hiếu nhân ái:
– Giàu tình thương
– Giàu sự cảm thông
– Giàu lòng chia sẻ
4. Quy ước này dùng để định hướng:
– Suy nghĩ và hành động của cán bộ công nhân lao động công ty Sông Hiếu
– Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và ban hành các quy chế của công ty.
– Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty
– Đào tạo bồi dưỡng và phát triển nhân sự
– Giao tiếp, ứng xử và truyền thông.